t: 0312 285 75 83 f: 0312 285 75 84
akkurt@melihakkurt.av.tr
Logo

YAYINLAR

Kamu İhaleleri Şikayet ve İtirazen Şikayet Hukuku / Danıştay, Kamu İhale Kurulu, Yargıtay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları Işığında

faydali

Yazar: Melih Akkurt
Yayınevi: Adalet
Stok Kodu : 9786053000730
Boyut : 16.00×24.50
Sayfa Sayısı : 572
Baskı: 1
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : 2017-01

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile idari ve mali özerkliğe haiz, bağımsız bir kamu tüzel kişisi olarak kurulan Kamu İhale Kurumu nun en önemli işlevi; ihalenin başlangıcından sözleşme imzalanıncaya kadar ki süreç içerisinde yapılan işlem ve eylemlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve ilgili mevzuata aykırı olduğu iddiasını kısa bir süre içerisinde inceleyerek sonuçlandırmak ve böylece uyuşmazlıkların yargı merciine taşınmaksızın çözümlenmesini sağlamak olmuştur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile getirilen en önemli yenilik; şikayet ve itirazen şikayet mekanizmaları ile ihale sürecine ilişkin olarak ileri sürülen hukuka aykırılık iddialarının öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunması, bu başvurudan cevap alınamaması yahut alınan cevabın tatmin edici olmaması halinde Kamu İhale Kurumu na itirazen şikayet başvurusunda bulunulması öngörülerek ihalelere ilişkin uyuşmazlıkların yargıya başvurulmadan önce daha kısa sürede çözümlenmesidir. Şikayet ve itirazen şikayet başvuru yollarının tüketilmesi sonucunda istenilen sonucun alınamaması halinde, yargı mercilerine başvurma imkanın ortadan kalkmaması, hukuk devleti anlayışının bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.


Almanya Federal Meclisi’nin 1915 Olaylarına İlişkin 02. 06. 2016 Tarihli Kararı ve Söz Konusu Karar Hakkında

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen Hükmün Değerlendirilmesi

Yazar : Melih Akkurt
Basım Tarihi : 2017-04
Sayfa Sayısı : 124
Basım Yeri : Ankara
Stok Kodu : 9786053001768
Boyut : 14×21
Baskı : 2

Konu Başlıkları

İçindekiler

 PDF dosyası için buraya tıklayın.

İdari Yaptırımlara Egemen Olan İlkeler ve Enerji Piyasasında Düzenlenen İdari Yaptırımlar
İslam Hukuku ve Türk Danıştayı Kararlar Işığında

Yazar: Melih Akkurt, Sheida Javadkhani
Yayınevi: Adalet
Basım Tarihi: 2018 Ocak
Basım Yeri: Ankara
Sayfa Sayısı: 167
Boyut: 16 x 23,5 cm
Baskı: 1
ISBN/Ref: 9786053003717
Kategori(ler): İdare Hukuku

“İdari yaptırımlar kanunların açıkça verdiği yetki ve yasaklamadığı durumlarda, yargı kararına gerek olmaksızın idarenin doğrudan doğruya bir işlemiyle, idare hukukuna özgü olan usullerle dayanarak verilen cezalaradır. Belirli eylemlerin suç olmaktan çıkarılması eylemi sonucu, idari yaptırımlara hâkim olan ilkelerin önemi gün geçtikçe artmaktadır.

765 sayılı TCK’da suçlar; cürümler ve kabahatler olmak üzere ikiye ayrılarak; “Kitap” adı altında üç ana bölümden oluşmaktaydı. Cürümler “ikinci kitapta”, kabahatler ise “üçüncü kitapta” düzenlenmişti. Bir suçun cürüm mü, kabahat mi olduğunu bu ayrıma ve fiil karşılığında öngörülen yaptırımın niteliğine bakarak belirlemek mümkündü.

Kabahatler, cürümlere göre daha az haksızlık içeren bir suç türü olarak kabul edilmekteydi. Bu ayrıma bir takım hukuki sonuçlar bağlanmıştı; şöyle ki, suçun manevi unsurundan ertelemeye kadar birçok konuda kabahatlerle cürümler farklı işlemlere tabi tutulmaktaydı.

Yeni TCK, suçlar arasındaki “cürüm” ve “kabahat” ayrımını kaldırmakta; artık kabahat ceza hukuku mevzuatında bir suç türü olarak yer almamaktadır. Günümüzde kabahatleri suç olmaktan çıkarma eğilimi mevcut olup bunun sonucunda kanun koyucu kabahatleri ceza kanunu dışında tutarak 30.03.2005 tarihinde kabul ettiği 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile bu yöndeki eğilime uygun hareket etmiştir. Böylece, Türk hukukunda ilk defa kabahatler teorik ve sistematik bir temele oturtulmuştur. Bu düzenleme ile 765 sayılı TCK’da yer alan kabahatlerin önemli bir kısmı suç olmaktan çıkartılmış ayrıca diğer kanunlarda dağınık bir vaziyette bulunan kabahatlerle ilgili olarak genel hükümler getirilmiştir.

Çalışmamızda Kabahatler Kanunu’nun içerdiği hükümlerin yanı sıra uluslararası sözleşmeler, Danıştay Kararları ve İslam hukuku hükümlerini de ele alarak idari yaptırımlara egemen olan ilkeleri inceleyeceğiz.” (Arka Kapak Yazısı)

 

 


Acente ve Tek Satıcılık Sözleşmelerinden Kaynaklanan Portföy Tazminatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi : 2020 Eylül
Kapak Türü : Karton Kapaklı
Kağıt Türü : I.Hamur
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 121
Ebat : 16×23,5
Dili : Türkçe

Kitap Hakkında

Çalışmamızda; Türk Hukuku temel alınarak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında, gerek doktrin görüşlerinden gerekse yargı kararlarından yararlanarak “Portföy Tazminatı”na egemen olan ilkeleri inceleyeceğiz.

Portföy tazminatı, acente-bayilik sözleşmesi benzeri bir sözleşmenin sona erdirilmesi halinde; ana firmanın, bayi veya acentenin sağladığı müşteri çevresi nedeniyle elde ettiği kazancın bir miktarını, bayi veya acenteye ödemesi şeklinde tanımlanır. Ayrıca, portföy tazminatı; her ülke kanununda düzenlenmeyen, bu nedenle de bazı ülkelerde doğrudan, bazılarında dolaylı olarak uygulanan, bazılarında ise sadece sınırlı sözleşme türleri yönünden uygulanabilen bir tazminat türüdür.

Çalışmamızın birinci bölümünde “Acente Açısından Portföy Tazminatı” konusu incelenmiştir. Portföy Tazminatı; acentenin sözleşmenin sona ermesiyle uğrayacağı kayıp ile işletmenin müşteri çevresinden sağlayacağı kazancın dengelenmesi, acentenin sözleşmenin sona ermesi sebebiyle uğramış olduğu maddi kaybın giderilmesi amacıyla işletmenin acenteye ödeyeceği tazminat olarak tanımlanır.

Çalışmamızın ikinci bölümünde ‘‘Tek Satıcılık Sözleşmesinin Sona Ermesi Sebebiyle Portföy Tazminatı’’ konusu incelenmiştir. Tek satıcının emeği ile oluşturduğu müşteri çevresinden, acente- bayilik sözleşmesi benzeri bir sözleşmenin sona erdirilmesi halinde, ana firmanın bayi veya acentenin sağladığı müşteri çevresi sebebiyle elde ettiği kazancın bir miktarını bayi veya acenteye ödemesidir. Tek satıcının sağlayıcıdan talep edebileceği bu tazminat “portföy tazminatı” olarak adlandırılmaktadır. Tek satıcının hangi şartlarda portföy tazminatı talep edebileceği 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu md.122’de düzenlenmektedir. Kanunda düzenlenmiş bu koşulların yanı sıra, tek satıcılık sözleşmesinin, tek satıcı tarafından haklı sebeple veya sağlayıcı tarafından haksız olarak sona erdirilmiş olması gerekmektedir.

Bu çalışmamızla hukukçulara ve uygulayıcılara katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

 PDF dosyası için buraya tıklayın.

 

 


Kamu İhalelerinde Tazminat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boyut : 16×24
Sayfa Sayısı : 262
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : 2020 Eylül
Kapak Türü : Karton Kapak
Dili : Türkçe

Kitap Hakkında

Çalışmamızda; ihaleler neticesinde doğan uyuşmazlıklarda Tam Yargı Davaları incelenmiştir.

Çalışmamızın birinci bölümünde; “Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi”, “Tam Yargı Davaları ve İvedi Yargılama Usulü”, “İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Halinde Maddi ve Manevi Tazminat Talebi”, “Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması Halinde Manevi Tazminat Talebi”, “Hizmet Kusurunun Tespiti”, “Husumetin Belirlenmesi, Maddi Tazminat”, “Faizin Talep Edileceği Tarihin Belirlenmesi” konuları emsal yargı kararlarıyla desteklenerek aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Çalışmamızda ikinci bölümünde ise; Seçilmiş Danıştay kararları paylaşılarak hukukçulara ve yüklenicilere katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.


DERGİ – 1. YIL 1. SAYI

   

PDF dosyası için buraya tıklayın.

DERGİ – 1. YIL 2. SAYI

   

PDF dosyası için buraya tıklayın.

 

 

 

 

 

 

 


DERGİ – 1. YIL 3. SAYI

   

PDF dosyası için buraya tıklayın.