t: 0312 285 75 83 f: 0312 285 75 84
akkurt@melihakkurt.av.tr
Logo

Türk Avukat Almanya Parlamentosu Soykırım Kararına Dava Açtı

logo

Avukat Melih AKKURT

AVUKAT Melih Akkurt, Almanya Anayasa Mahkemesi’ne soykırım karnarının iptal edilmesi için 15 sayfalık dilekçeden oluşan Almanca olarak başvuruda bulundu. Avukat Akkurt, Almanya Parlamentosu’nun aldığı sözde soykırım kararının iptali için Türkiye’de yaşayan herkesin başvuruda bulunabileceğine de dikkat çekti. Avukat Akkurt, yetişmesi halinde bugün, olmazsa yarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) da başvuruda bulunacağını belirtti.
Avukat Melih Akkurt, Türkiye’ye yönelik alınan bu onur kırıcı kararı iptal ettirmek için hukuki yolların var olduğunu söyledi. Avukat Akkurt, “Tüm anayasal hakları kullanmalıyız” çağrısında bulundu. Almanya Parlamentosu’nun 2 Haziran’da aldığı ve büyük tepkilere neden olan Ermeni soykırım kararının iptali için, Alman yargısına ilk başvuru, Ankaralı olan bir Türk avukattan geldi. Avukat Melih Akkurt, parlamentonun aldığı kararın yok sayılması için Almanya Anayasa Mahkemesi’ne Almanca olarak başvuruda bulundu. Akkurt, “Uluslararası örnekler ve Alman hukuku haklı olduğumuzu gösteriyor. Birkaç gün içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de gideceğim. Sonuçta hukukun evrensel ilkelerinin kazanacağına eminim” dedi.
“KARAR YOK HÜKMÜNDE”
Avukat Melih Akkurt’un hazırladığı dava dilekçesinde, kararın neden iptal edilmesi gerektiği hukuki gerekçeleriyle anlatıldı. Almanya’nın ‘Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne taraf olduğu belirtilen dilekçede, Almanya Anayasasının 25’inci Maddesi’ninde devletler hukukunun yasalardan üstün olduğu hükmünü içerdiği belirtildi. Dilekçede, “Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 6. maddesinde soykırımın ancak mahkeme kararıyla tespitinin yapılabileceği hususu dikkate alındığında yargı kararı olmaksızın yasama organı tarafından çıkarılan yasa, açık ve bariz yetkisizlik nedeniyle yok hükmündedir” denildi.
“AİHM KARARLARI VAR”
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi’nin 15 Ekim 2015 tarihinde açıkladığı İsviçre kararında da, soykırım suçuyla ilgili net ifadelere yer verildiği belirtilen dilekçede, 27510/08 sayılı kararda böyle bir suçun varlığına ancak eylemin yapıldığı ülkenin yetkili ceza mahkemesi veya yetkili Uluslararası Ceza Mahkemesi (Lahey Adalet Divanı) karar verebileceğinin belirtildiği vurgulandı. Ayrıca yine bu kararda, parlamentoların, hükümetlerin, akademik kuruluşların 1915 olayları hakkında soykırım kararı veremeyeceği de net bir şekilde ifade edildiği de vurgulandı. Dilekçede, Alman Parlamentosu’nun aldığı kararın aykırı olduğu hukuk ilkeleri ve yasalar da şöyle sıralandı:
“EVRENSEL HUKUK İLKELERİ İHLAL EDİLDİ”
“Yasa ile evrensel hukukta, mahkeme kararı olmadan kimsenin suçlu sayılamayacağı ilkesi açıkça ihlal edildi. Yasa, Alman Anayasası’nın 3. maddesinde güvence altına alınan eşitlik ilkesine aykırı. Yasa ile yargı hakkı ve adil yargılanma hakkı ihlal edilerek Anayasa’nın 19. maddesinin 2. bendinde yer alan hakkın özüne dokunma yasağı ihlal edildi. Yasa hukuksal dayanaktan yoksun biçimde Türk ve Ermeni milletini karşı karşıya getirdiğinden ve Türk ve İslam karşıtlığı yarattığından Anayasa’nın önsözünde yer alan Alman Milletinin ‘dünya barışına hizmet etmek’ amacına aykırı.”
“SAVUNMA BİLE ALMADILAR”
Avukat Melih Akkurt, Almanya Parlamentosu’nun sözde soykırım kararında normal bir kanun çıkarma yolunu bile izlemediğini belirtirken, “Komisyon kurup araştırma dahi yapmadan, deliller ve diğer konularda hiçbir çalışma yapmadan, Türkiye ve Türklerden en küçük bir değerlendirme ve savunma alınmadan ve Türkiye ve Türklere herhangi bir itiraz yolu veya delil sürme yolu açılmadan bu karar alındı” dedi. BM İnsan Hakları Bildirgesi’nin 11’inci Maddesi’ne göre de, hakkında bir cezai suçlama bulunan kimsenin bu iddialarla ilgili kamuya açık ve hukuki bir şekilde yargılanıp savunması yapılmadan ve hukuka uygun yargılama yapılıp kanun nezdinde suçluğu ispat edilmeden masum kabul edileceğine dikkat çeken Akkurt, şöyle devam etti:
“Hukuksal altyapımızın çok sağlam olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de hukukçu olarak bu konudaki ilk başvuruyu yaptık. Normal şartlarda Anayasa Mahkemesine başvurmak için önce iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekir. Ancak sözde soykırım kararına karşı herhangi bir normal hukuk yolu olmadığından doğrudan Anayasal şikayet başvurusu yoluna gittik. Bu süreci yakından ve büyük bir titizlikle takip edeceğiz. Hukuki sürecin Türkiye lehine sonuçlanacağından hiç şüphem yok.”
“HERKES BAŞVURABİLİR”
Avukat Akkurt, sözde soykırım kararının iptali ile ilgili her Türk vatandaşının Almanya Anayasa Mahkemesi’ne başvurabileceğini belirterek, “Alman Parlamentosu’nun aldığı bu sözde soykırım kararına karşı çıkmak isteyenler harekete geçmeli ve tüm anayasal hakları kullanmalı. Türkiye’de yaşayan her vatandaşımızın bu başvuruyu yapma hakkı var. Türkiye’ye yönelik alınan bu onur kırıcı kararı iptal ettirmek için hukuki yollarımızı kullanmalıyız” çağrısında bulundu.