t: 0312 285 75 83 f: 0312 285 75 84
akkurt@melihakkurt.av.tr
Logo

Maden, Jeotermal, Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku

Maden, Jeotermal, Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku

Dünyada enerji ihtiyacının gün geçtikçe artması nedeniyle ülkemizde Maden, Jeotermal Enerji ve Doğal Kaynaklar alanında ihtilafların artmasına neden olmuştur.

Bu nedenle ofisimiz özellikle maden arama ve işletme ruhsat ve izinleri, ruhsat devri, devlete ait haklar ve birleşme ve devralmalar, rödovans sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların dava konusu kılınması, maden izinlerinin alınması, işletilme sürecinde ortaya çıkan sorunların çözümü, maden izinlerinin geri alınması ve sınır ihlallerinden kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesi, jeotermal ihalelerinde gündeme gelen ihtilafların Elektrik enerjisinde üretim lisansı başvuruları, lisans başvuruları sonuçlarının dava konusu edilmesi, iletim hatlarının devrinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, tarife iptalleri, otoprodüktör şirketlerinden tahsil edilen TRT paylarına ilişkin davalar, HES ve RES projelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ÇED olumlu/olumsuz kararlarına karşı açılan iptal davaları, Doğalgazda doğalgaz alım-satım Sözleşmelerinin incelenmesi ve tadili, tip sözleşmeler ve bundan kaynaklanan adli yargı davaları, dağıtım şirketleri ile BOTAŞ arasındaki her türlü uyuşmazlıklar ve tarife iptallerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Petrolde EPDK idari yaptırımları, dağıtıcı bayi ana sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, sebepsiz zenginleşme davaları, EPDK denetlemelerinde dikkat edilecek hususlar, lisans çıkarma/tadil süreçlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini sunmaya başlamıştır.