t: 0312 285 75 83 f: 0312 285 75 84
akkurt@melihakkurt.av.tr
Logo

İdari Yargılama Hukuku

Ekibimiz İdare Hukuku alanına ilişkin olarak; idare tarafından hukuka aykırı şekilde tesis edilen idari işlemler hakkındaki iptal davaları, idarenin sorumluluğu nedeniyle açılan tazminat istemli tam yargı davaları, idari yaptırımlara karşı itiraz ve iptal davalarının yanı sıra kapsamlı olarak; 

* Enerji Piyasası Mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlık ve davalar, 

* Kamulaştırma Mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, ile kamulaştırma davaları, kamu ihale hukukuna ilişkin şikayet ve itirazen şikayet konulu davalar, 

* İmar hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, 

* Belediye Meclisi kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, 

* Devlet Memurları mevzuatına ilişkin davalar (atama, görevde yükselme, disiplin cezası vb.), öğrencilere ilişkin (disiplin cezası, ilişik kesme, not değişikliği vb.) davalar ile ilgili avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.