t: 0312 285 75 83 f: 0312 285 75 84
akkurt@melihakkurt.av.tr
Logo

EKİBİMİZ

logo

Avukat Melih AKKURT

1984’te Ankara’da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Ankara’da tamamladı.2003 yılında yüksek öğretimine KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladı. 2004 yılında eğitimine kaldığı yerden Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde devam etti.2005 yılında Çankaya Üniversitesi Siyaset ve Diplomasi Topluluğu Yönetim Kurulu Üyeliğine, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenci başkanlığı görevine, Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine ve YÖK nezdinde toplanan Ulusal Öğrenci Konseyinde Gözlemci Üyelik görevlerine seçildi.

2007 yılında Çankaya Üniversitesi’nden derece ile mezun oldu.5-7 Mayıs 2006 tarihleri arasında Çankaya Üniversitesi’nde düzenlenen Çankaya 2006 Münazara Turnuvası’nda 8 takım arasından finale katılarak, hükümet açılış takımı olarak savundukları “Yasama Dokunulmazlığı Kaldırılmalıdır” tezi ile takım arkadaşı ile birlikte birincilikle tamamladı.

2006 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (ASAM) Rusya-Ukrayna Araştırmaları Masasında yaptığı stajını “Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikası” adlı tezini savunarak tamamladı. 2009 yılında yine ASAM’da Ulusal Güvenlik dersleri aldı.

2007 yılında Ankara Barosunda avukatlık stajına başladı. Avukatlık stajını yaptığı yıl Ankara Barosu Staj Kurulu Grup Sözcüleri Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

2008 yılında Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest Avukatlık yapmaya başlamıştır.2009 yılında Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku yüksek lisans programını “Kamu İhale Kurumu’nun Kuruluşu, İşleyişi ve İşlevsel Özellikleri” isimli tezi ile tamamladı.

2010 yılında Kamu İhalelerinde Şikayet ve İtirazen Şikayet Hukuku isimli kitabı yayınlandı. Ankara Barosu Bilişim Hukuku, Rekabet Hukuku sertifika programlarına katılmış olan Av. Melih AKKURT 2011 yılında Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi. Av. Melih AKKURT başkan yardımcılığı görevini sürdürdüğü Kurul nezdinde açtığı Kamu İhale Hukuku Sertifika Programında Kamu İhale Kurumu Uzmanları, Daire Başkanları ve Hukuk Müşavirleri ile birlikte Avukat, Hakim, Savcı ve Akademisyenlere ders verdi.

Av. Melih AKKURT İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Yayınlar/Makaleler:

Kamu İhalelerinde Şikayet ve İtirazen Şikayet Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, Mart, 2010

Kamu İhalelerinde Şikayet ve İtirazen Şikayet Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, Ağustos, 2013 (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı)

Özel Sektöre Taahhüt Edilen Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgesine Dayanak Teşkil Eden Sözleşmenin Notere İşin Bitiminden Sonra Onaylatılmasına Kamu İhâle Kurulu ve Danıştay 13. Dairesi’nin Yaklaşımı, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Dergisi, Temmuz-Ağustos 2010, S. 120, s. 86-89

Üye Olunan Kuruluşlar:

Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Üyesi

Türk Hukuk Enstitüsü

Rus Kültür Derneği

Ekonomi Kulübü


Av. Beril Özdal

Lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra, 2015 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2015 – 2016 yıllarında Ankara Barosu bünyesinde  yasal stajını yapan Beril ÖZDAL, 2016 yılında Ankara Barosu’ndaki stajını yeterli bilgi ve deneyime sahip olacak şekilde tamamlayıp avukatlık ruhsatını almıştır.

Lisans eğitimi süresince Atılım Üniversitesi’ndeki çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kulüp çalışmalarında görevler üstlenmiş, seminer ve eğitim konferanslarının organizasyon aşamasında aktif görevler üstlenmiştir.

Lisans ve yasal staj döneminde Türavak, Atılım Üniversitesi, Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlemiş olduğu çeşitli eğitim programları, seminer ve konferanslara katılmış olup çeşitli alanlarda sertifikalar almıştır.

İleri Derecede İngilizce ve Fransızca bilen Av. Beril ÖZDAL, Şirketler ve Ticaret Hukuku, Deniz Hukuku, Enerji Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, alanlarında çalışmaktadır.


Avukat Yağmur ARSLAN

1988 yılında Ankara’da dünyaya gelen Av. Yağmur Arslan lise eğitimini Batıkent Yabancı Dil Ağırlıklı lisesinde, Lisans eğitimini ise Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. 2014 yılında lisans eğitimini iyi bir derece ile tamamlayan Yağmur Arslan Ankara Barosuna kaydolmuştur.

Fakülte öğreniminin ilk yılında Anayasa Yargısının Meşruluğu hakkında makale yazmış ve Fakülte çapında sunum yapmıştır. Lisans eğitimi süresince birçok Hukuk Fakültesinin düzenlemiş olduğu seminerlere ve konferanslarına katılmıştır. Aynı şekilde yasal staj süresince de Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlemiş olduğu çeşitli eğitim programları, seminerler ve konferanslara katılmış olup çeşitli alanlarda katılım belgeleri ve sertifikalar almıştır.

Avukatlık stajı boyunca yeterli bilgi ve deneyime sahip olacak şekilde çalışarak yasal staj süresini tamamlamıştır. Marka ve Patent, Özel Hukuk, İş Hukuku, Ceza Hukuku alanında çalışmaları bulunmaktadır.

2015 yılında Akkurt Hukuk Bürosu bünyesinde avukat olarak çalışmaya başlayan ve İngilizce bilen Yağmur Arslan; İş Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Ticaret Hukuku alanında çalışmalarına devam etmektedir.


Avukat Elif BİRKAN

1991 yılında Adana’da doğan Av. Elif Birkan lise eğitimini Antakya Ata Koleji’nde, Lisans eğtimini ise Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. 2014 yılında lisans eğitimini tamamlayan Elif Birkan Ankara Barosuna kaydolmuştur. Avukatlık stajını yaptığı yıl Ankara Barosu Staj Kurulunda Grup Sözcülüğü yapmıştır.

Avukatlık stajı boyunca yeterli bilgi ve deneyime sahip olacak şekilde çalışarak yasal staj süresini tamamlamıştır. Marka ve Patent, Özel Hukuk, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Elif Birkan, Kanada’da bulunan International Language Of Canada dil okulunda ingilizce eğitimi görmüştür. Daha sonra ise Cambridge Üniversitesi bağlı bulunan Cambridge Law Studio’da üç  haftalık hukuk ingilizcesi eğitimi almış ve bu kursu başarı ile tamamlamıştır.

2017 yılında Akkurt Hukuk Bürosu bünyesinde avukat olarak çalışmaya başlayan ve İngilizce bilen Elif Birkan; İş Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Ticaret Hukuku alanında çalışmalarına devam etmektedir.


Avukat  İpek OKYAR

Lise öğrenimini Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi’nde tamamladıktan sonra,
2016 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2016 – 2017 yıllarında
yasal stajını yapan İpek Okyar, 2017 yılında Ankara Barosu’ndaki stajını yeterli bilgi ve
deneyime sahip olacak şekilde tamamlayıp avukatlık ruhsatını almıştır.
Lisans eğitimi süresince Bilkent Üniversitesi’ndeki çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kulüp
çalışmalarında aktif görevler üstlenmiştir. Lisans ve yasal staj döneminde Ankara Üniversitesi,
Bilkent Üniversitesi, Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlemiş olduğu çeşitli
eğitim programları, seminer ve konferanslara katılmış olup çeşitli alanlarda katılım belgeleri ve
sertifikalar almıştır.
Av. İpek Okyar’ın Ankara Barosu’nun Sağlık Hukuku, Enerji Hukuku, Kadın Hakları ve
Tüketici Hakları kurullarında aktif olarak üyelikleri devam etmektedir.
Av. İpek Okyar, Şirketler ve Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku, Miras
Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Sağlık Hukuku, Sigorta Hukuku, Milletlerarası Özel
Hukuk, Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukuku alanlarında çalışmaktadır.
İleri derecede İngilizce bilen Av. İpek Okyar lisans eğitiminin kapsamı dahilinde çeviri ve makale
çalışmaları bulunmaktadır.
Av. İpek Okyar, yerli ve yabancı müvekkillerin özel hukuktan doğan uyuşmazlıkların dava
takiplerini ve danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir.


Avukat  Ezgi ÇUFADAR

Lise öğrenimini Jale Tezer Fen Lisesi’nde tamamladıktan
sonra, Onur Burslu olarak Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne başlamış, 2. Sınıfta
Hukuk Fakültesi’ne üniversite içi yatay geçiş yapmıştır. 2016 yılında Özyeğin
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Av. Ezgi ÇUFADAR, Ankara Barosu
nezdinde 2016 – 2017 yıllarında yasal stajını tamamlayarak Avukatlık ruhsatını almıştır.
Lisans eğitimi sırasında, Lucerne Üniversitesi (İsviçre) ile Salzburg
Üniversitesi’nin (Avusturya) yaz okullarına katılmış ve buralarda aldığı dersleri
başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca lisans eğitiminin bir dönemini “ERASMUS Öğrenci
Değişim Programı” kapsamında Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yoğunlaşan EBS
Law School’da (Almanya) geçirmiştir.
Lisans eğitimi süresince Özyeğin Üniversitesi’nce düzenlenen birçok seminer ve
konferansa katılmasının yanı sıra okul içinde düzenlenen “Ceza Hukuku Farazi Dava
Yarışması”na katılmış ayrıca Özyeğin Üniversitesi’ni “European Law Moot Court-
2014” yarışmasında temsil etmiştir.
Akdeniz Üniversitesi ile Özyeğin Üniversitesi’nin ortak düzenlediği “Genç Medeni
Hukukçular Çalıştayı” na katılarak çeşitli sunumlar yapmıştır. Üniversite bünyesinde
gerçekleştirilen “Üç Ülke Üç Mahkeme” sertifika programı çerçevesinde Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi (Fransa), Avrupa Birliği Adalet Divanı (Luxemburg) ile
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (Hollanda) gerçekleştirilen saha araştırmalarında
asistan öğrenci olarak görev almıştır.
İleri derecede İngilizce bilen Av. Ezgi ÇUFADAR’ın lisans döneminde yaptığı
akademik çeviriler çeşitli hukuk kitapları ve dergilerinde yayınlanmıştır.

Av. Ezgi ÇUFADAR Kamu İhale Hukuku, Rekabet Hukuku, Şirketler ve Ticaret
Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk ve Aile Hukuku, Ceza
Hukuku alanlarında çalışmalarını yürütmektedir.


Stajyer Avukat Tuğçe KAYA

1991’de Ankara’da doğan Stajyer Avukat Tuğçe Kaya lise eğitimini Ankara Etimesgut Anadolu Lisesi’nde, Lisans eğitimini ise  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademik başarı burslu olarak tamamlamıştır. 2015 yılında mezun olan Tuğçe Kaya Ankara Barosu’nda stajını başlatmıştır.

Üniversite öğrenimi döneminde Fakülte bünyesinde düzenlenen bir dizi ulusal ve uluslararası konferanslara katılmıştır. Aynı zamanda eğitim döneminde çeşitli bürolarda ön staj yapmıştır.

Yasal stajını Ağustos ayında başlatmış olan Tuğçe Kaya Baro bünyesinde yapılmış ve halihazırda yapılmakta olan konferans ve seminerlere katılımını sürdürmektedir.

Öğrencilik döneminin sonlarında ve stajının başında çeşitli bürolarda stajyerlik yapan Stajyer Avukat Tuğçe Kaya resmi avukatlık stajını başlattığı Akkurt Hukuk Bürosu’nda çalışmaktadır.