t: 0312 285 75 83 f: 0312 285 75 84
akkurt@melihakkurt.av.tr
Logo

SEMİNERLERİMİZ


ANKARA BAROSU KAMU İHALE HUKUKU 13. Ve 14.  DÖNEM DERS PROGRAMI

 1. Kamu İhale Hukukuna Giriş
 2. 4734 (Kamu İhale Kanunu), 4735 (Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu) ve 2886 (Devlet İhale Kanunu) sayılı Kanunlar ve İkincil Mevzuat Genel
 3. 4734 (Kamu İhale Kanunu) sayılı Kanun Alım Yöntemleri
  1. Yapım İşleri İhaleleri Uygulamaları
  2. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulamaları
  3. Mal Alımı İhaleleri uygulamaları
 4. Kamu İhale Mevzuatı Çerçevesinde İdari Yaptırımlar (l)
 5. Kamu İhale Mevzuatı Çerçevesinde İdari Yaptırımlar (II)
 6. İdari Başvuru Yolları ( Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Başvuruları) (l)
 7. İdari Başvuru Yolları ( Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Başvuruları) (ll)
 8. Kamu İhale Kurulu Kararlarının İdari Yargıda Dava Edilmesi
 9. İhale İşlemlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar10- Cezai Yaptırımlar
  1. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu (TCK 235)
  2. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu (TCK 236)
 10. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Uygulaması
 11. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar-Borçlar Hukuku İlişkisi13- Kamu İhale Hukukunda Tahkim14- Genel Değerlendirme