t: 0312 285 75 83 f: 0312 285 75 84
akkurt@melihakkurt.av.tr
Logo

Danıştay Mal Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapılmaması Konusundaki Eksik Düzenlemenin Yürütmesini Durdurdu

 

http://www.yenisafak.com/ekonomi/danistaydan-25-milyarlik-karar-2547105

http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2016/10/15/asiri-dusuk-teklif-incelenecek

http://www.ticaretgazetesi.com.tr/danistaydan-ihaleleri-yakindan-ilgilendiren-karar

http://www.sozcu.com.tr/2016/ekonomi/25-milyarlik-ihale-pazarinda-kritik-karar-1445476/

http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/son-dakika-haberi/danistay-mal-alim-ihalelerinde-de-asiri-dusuk-sorgulamasi-yapilsin-dedi-1447144/

 

Danıştay’dan 25 milyarlık karar

Danıştay mal alım ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklaması yapılmadan ihalenin bitirilemeyeceğine karar verdi. Kamu İhale Kurumu’na da (KİK) bu yönde bir düzenleme yapma zorunluluğu getirdi. Karar, yaklaşık 25 milyar lira büyüklüğündeki mal alım ihalelerini yakından etkileyecek.

11

Danıştay’dan ihaleleri yakından ilgilendiren önemli bir karar çıktı. Mal alım ihalelerinin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan sonuçlanmasına imkan sağlayan düzenleme, Danıştay’dan döndü. İhalelerde düşük teklife göre hareket eden kurumlar için ciddi eleştiriler yapılıyordu.

Düşük teklif nedeniyle kalitesiz malzeme kullanımı ve kalitesiz işçilik kullanımı eleştirilerin başında yer alıyordu. En düşük teklifle verilen ihalelerin, işin tamamlanmamasına ve idarelerin daha yüksek bedellerle işin tekrar tekrar ihale edilmesine neden olduğuna da dikkat çekiliyordu.

Danıştay’ın kararı tüm bu sıkıntılara son verecek. Karar ile mal alım ihalelerinde de ‘aşırı düşük teklif’ler incelemeye alınacak. Danıştay’ın bu kararı sağlık, bilişim, makine ve teçhizat başta olmak üzere yaklaşık 25 milyar lira büyüklüğündeki mal alım ihalelerini yakından etkileyecek. Danıştay, kararında Kamu İhale Kurumu’na da (KİK) bu yönde bir düzenleme yapma zorunluluğu getirdi.

KARAR KAMU KAYNAĞINI KORUYACAK

Mevzuattaki eksiklik, geçtiğimiz aylarda Ankaralı Avukat Melih Akkurt tarafından yargıya götürüldü. Avukat Akkurt’un başvurusunu inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, başvuruyu haklı buldu. Danıştay’ın kararını değerlendiren Avukat Akkurt, kararın kamu kaynağını koruyacağını söyledi. Uygulama ile kamunun hem zaman hem para kaybettiğini belirten Akkurt, aşırı düşük tekliflerin genel olarak rekabeti olumsuz etkilediğini ve sektörde dürüst iş yapanları zorda bıraktığını da aktardı.

Aşırı düşük teklif artık sorgulanacak

Yürütmenin durdurulması kararı ile denetimin muayene ve kabul komisyonlarınca sağlanması değil bundan önceki aşama olan aşırı düşük teklif sorgulanacak. Bu suretle işi yapamayacağı ilk aşamada tespit edilen firmalar, muayene kabul aşaması beklenilmeksizin değerlendirme dışı bırakılacak. Bu da başlı başına kamunun kaynaklarının korunması anlamına gelecek. Almanya Parlamentosu’nun Türklerin Ermenilere soykırım yaptığına dair kararının da iptali için Almanya Anayasa Mahkemesi’ne açtığı dava ile gündeme gelen Avukat Melih Akkurt, daha önce de Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması için açtığı hukuk savaşını kazanmıştı.

12

Danıştay, devletin açtığı alım ihalelerinde verilen aşırı düşük tekliflerin araştırılmasını istedi. Karar, 25 milyar dolarlık kamu alımlarını ilgilendiriyor

Danıştay, ihale sistemindeki “aşırı düşük teklif” oyununu bozdu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, devlete yapılacak alımlar için yapılan ihalelerde “aşırı düşük teklif”ler araştırılmadan bu teklif sahiplerinden mal alınamayacağına karar verdi. Karar, yaklaşık 25 milyar dolarlık kamu alımlarına ilişkin ihaleleri ilgilendiriyor. Meclis, Kamu İhale Kanunu’nu düzenlerken, kamuya yapılacak mal alımlarında verilen aşırı düşük tekliflerin araştırılmasını, bu firmalardan mal alınacak veya bunların teklifleri reddedilecekse mutlaka araştırma yapılmasını hüküm altına almıştı. Kamu İhale Kurumu 2009’da, bu kanunun nasıl uygulanacağına yönelik detaylar içeren tebliğ hazırladı. Aşırı düşük tekliflerin araştırılması zorunluluğu tebliğde yer almadı. Birçok mal alımı da bu tebliğe göre gerçekleştirildi. böylece, ihalelerde “aşırı düşük teklifler” araştırılmaksızın ya reddedildi ya da alımı yapacak olan kamu kurumları ihaleyi, yine araştırma yapmaksızın bu firmalara verdi.Avukat Melih Akkurt, tebliğdeki bu eksiklik nedeniyle tebliğin ilgili bölümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay’a dava açtı.

 

YÜRÜTME DURDURULDU
Davanın ilk aşaması Danıştay 13’üncü Dairesi’nde görüldü. Daire, Avukat Akkurt’un, “yürütmenin durdurulması” talebini reddetti. Yani Daire’den, aşırı düşük tekliflerin sebeplerinin araştırılmadan da ihalenin sonuçlanmasına olanak tanıyan tebliğin yürürlükte kalması kararı çıktı. Dosya itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na gitti. Kurul, bu eksiklik nedeniyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

25 milyarlık ihale pazarında kritik karar

Danıştay, kamu ihale uygulamalarını etkileyecek kritik bir karara imza attı. Karar uyarınca, kamunun mal alımı ihalelerine aşırı düşük teklif verip işi tamamlamayan, bu nedenle devletin zarara uğramasına neden olan zayıf firmaların ihalelere katılımına set çekti. Danıştay’ın kararı sağlık, bilişim, makine ve teçhizat başta olmak üzere yaklaşık 25 milyar lira büyüklüğündeki mal alım ihalelerini etkileyecek

 

Erdoğan SÜZER

14:4513 Ekim 2016

Ekonomi

13

Kamu İhale Kurumu (KİK) kamunun mal alımı ihalelerinin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan sonuçlanmasının önünü açan bir tebliğ yayımladı. Bu düzenleme, verdikleri aşırı düşük tekliflerle kamu ihalelerini kazanan, ancak yükümlülüklerini yerine getiremeyip sonradan işi bırakan firmaların çoğalmasına neden oldu. Ankaralı Avukat Melih Akkurt, KİK’in bu tebliğinin Kamu İhale Kanunu’na aykırı olduğunu tespit etti ve yargıya başvurdu. Başvuruyu inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kanunda zorunlu olmasına karşın, Kamu İhale Genel Tebliği’nde aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin düzenleme olmamasını mevzuata aykırı buldu ve tebliğin ilgili bölümünün yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

O FİRMALARIN TEKLİFİ DEVRE DIŞI

Avukat Akkurt, Danıştay’ın kararından sonra KİK’in yasal düzenleme yaparak inşaat ve hizmet alımlarında uygulanan aşırı düşük teklif sorgulamasını mal alım ihalelerine de uygulamak zorunda olduğunu söyledi. Kararın kamu kaynaklarının korunması anlamında önemli bir adım olduğunu belirten Akkurt, “Mal alımlarında aşırı düşük teklife verilen ihalelerin büyük bölümünde işler yarım kalıyor, işin tamamlanmamasına ve idarenin daha yüksek bedellerle tekrar tekrar ihale edilmesine, kamunun zararına neden oluyor. Yeni kararla işi yapamayacağı daha ilk aşamada tespit edilen firmaların teklifi değerlendirme dışı bırakılacak. Böylece işin aksaması baştan önlenmiş olacak” dedi.

Daha önce de KİK’in Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması için açtığı davayı kazanan Avukat Melih Akkurt, Almanya Parlamentosu’nun Türklerin Ermenilere soykırım yaptığına dair kararının iptali için Almanya Anayasa Mahkemesine açtığı dava ile gündeme gelmişti.

 

Ankara Haberi: Danıştay, mal alım ihalelerinde de ‘aşırı düşük sorgulaması yapılsın’ dedi

Danıştay, mal alım ihalelerinde de ‘aşırı düşük sorgulaması yapılsın’ dedi

11:3514 Ekim 2016

Son Dakika Haberi

 

14

DANIŞTAY, mal alım ihalelerini yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Danıştay, kamuda ‘mal alım ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklaması yapılmadan ihalenin bitirilemeyeceğine’ karar verdi ve Kamu İhale Kurumu’na (KİK) da bu yönde düzenleme yapma zorunluluğu getirdi. Danıştay’ın aldığı karar, sağlık, bilişim, makine ve teçhizat başta olmak üzere yaklaşık 25 milyar lira büyüklüğündeki mal alım ihalelerini yakından etkileyecek.

Mal alım ihalelerinin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan sonuçlanmasına imkan sağlayan düzenleme, Danıştay’dan döndü. Mevzuattaki eksiklik, geçtiğimiz aylarda Ankaralı Avukat Melih Akkurt tarafından yargıya götürüldü. Avukat Akkurt’un başvurusunu inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, başvuruyu haklı buldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kamu İhale Kanunu’nda zorunlu olmasına karşın, Kamu İhale Genel Tebliği’nde aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin düzenleme olmamasını mevzuata aykırı buldu. Danıştay, bu kapsamda Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili bölümünün yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Buna göre, KİK mal alım ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamasının yapılmasına dair Kamu İhale Genel Tebliğinde düzenleme yapacak.

KARAR, KAMU KAYNAKLARININ KORUNMASINI SAĞLAYACAK

Danıştay’ın kararını değerlendiren Avukat Melih Akkurt, kamunun yapım işleri ve hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulama uygulamasını gerçekleştirdiğini, mal alım ihalelerinde ise yasada olmasına rağmen diğer mevzuat düzenlemelerinde yer almaması nedeniyle uygulamadığını kaydetti. Danıştay’ın kararıyla KİK’in yasal düzenleme yaparak mal alımları alanında da bu eksikliği gidermesi gerektiğini belirten Avukat Akkurt, “Bu karar, kamu kaynaklarının korunması anlamında önemli bir adım. Mal alımlarında aşırı düşük teklife verilen ihalelerin büyük bölümünde işler yarım kalıyor, kamu hem zaman, hem para kaybediyor. Üstelik aşırı düşük teklifler genel olarak rekabeti olumsuz etkiliyor ve sektörde dürüst iş yapanları zorda bırakıyor. En düşük teklife verilen ihaleler, işin tamamlanmamasına ve idarenin daha yüksek bedellerle işin tekrar tekrar ihale edilmesine neden oluyor. Yürütmenin durdurulması kararı ile denetimin muayene ve kabul komisyonlarınca sağlanması değil, bundan önceki aşama olan aşırı düşük teklif sorgulaması ile yapılması söz konusu olacak ve bu suretle işi yapamayacağı ilk aşamada tespit edilen firmalar muayene kabul aşaması beklenilmeksizin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak kamu hizmetinin aksamaması ve vatandaşlara hızlı şekilde kamu hizmetinin sunulmasını mümkün hale gelecektir. Bu da başlı başına kamunun kaynaklarının korunması anlamına geliyor” dedi.

Almanya Parlamentosu’nun Türklerin Ermenilere soykırım yaptığına dair kararının da iptali için Almanya Anayasa Mahkemesi’ne açtığı dava ile gündeme gelen Avukat Melih Akkurt, daha önce de Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması için açtığı hukuk savaşını kazanmıştı.

DHA