t: 0312 285 75 83 f: 0312 285 75 84
akkurt@melihakkurt.av.tr
Logo

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 

logo

 

Kamu İhale Hukuku
Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Hukuku


İdare Hukuku

İmar, İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

Rekabet Hukuku

Sayıştay Mevzuatından Kaynaklanan İhtilaflar

Vergi Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku

Maden Hukuku

Elektrik Enerji Hukuku

Doğalgaz Enerji Hukuku

Petrol Enerji Hukuku

 

Proje Finansmanları

Dava, Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Sermaye Piyasası Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Şirketler Hukuku

Bilişim Hukuku

Telekominükasyon Hukuku